فال حافظ با تفسیر انلاین

فال حافظ

فال حافظ با تفسیر

فال حافظ شیرازی

چشمها را بسته و چند نفس عمیق بکشی

حالا جمله زیر را بخوانید :

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید

آنگاه برای گرفتن فال حافظ ب روی لینک زیر کلیک کنید

اشاره کنید

 

Continue reading “فال حافظ با تفسیر انلاین” »